Commissies

top-tulp13

 

1. Reglementen- en Kalendercommissie

De Reglementen- en Kalendercommissie controleert de Bijzondere Reglementen van de Evenementen van de aangesloten leden. Tevens is het haar taak om overeenstemming te bereiken over data op de ritten- en rallykalender in geval van geschillen.

In deze commissie hebben zitting:

 status online   Joep Wanders
 status online        Jurgen Donders
 status online   Ad van der Werf
   

 

U kunt contact opnemen met de Reglementen- en Kalendercommissie middels het algemeen contactformulier

 


 

2. Commissie van Bezwaar & Beroep

De Commissie van Bezwaar en Beroep handelt geschillen, klachten en onenigheid tussen een deelnemer en een aangesloten lid over bepaalde besluiten en standpunten met betrekking tot het gestelde in het Standaard Reglement.


In deze commissie hebben zitting:

 status online   Anita Perquin
 status online        Maarten Peters
 status online   vacature
   

 

U kunt contact opnemen met de Commissie van Bezwaar & Beroep middels het algemeen contactformulier.

 

 

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!