Comissies

Commissies

1. Reglementen- en Kalendercommissie

De Reglementen- en Kalendercommissie controleert de Bijzondere Reglementen van de Evenementen van de aangesloten leden. Tevens is het haar taak om overeenstemming te bereiken over data op de ritten- en rallykalender in geval van geschillen.

In deze commissie hebben zitting:

status online Jurgen Donders
status online Ad van der Werf
status online vacature

U kunt contact opnemen met de Reglementen- en Kalendercommissie middels het algemeen contactformulier.

2. Commissie van Bezwaar & Beroep

De Commissie van Bezwaar en Beroep handelt geschillen, klachten en onenigheid tussen een deelnemer en een aangesloten lid over bepaalde besluiten en standpunten met betrekking tot het gestelde in het Standaard Reglement. In deze commissie hebben zitting:
 status online Anita Perquin
 status online Maarten Peters
 status online vacature
U kunt contact opnemen met de Commissie van Bezwaar & Beroep middels het algemeen contactformulier.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!