Reglementen

Reglementen

Hieronder treft u het reglement aan dat op dit moment van toepassing is. Deze is opgesteld door de Reglementencommissie van de NHRF en is van toepassing vanaf maart 2022. 

Het “Standaard Reglement Organisatoren Historische Regelmatigheidsritten” van de NHRF bestaat uit bepalingen voor bij de NHRF aangesloten organisatoren van regelmatigheidsritten, waaronder het gebruik van het sjabloon.

Het Standaard Reglement Organisatoren Historische Regelmatigheidsritten versie 3.2  kunt U hier downloaden


Het sjabloon dient de organisator te gebruiken om het reglement voor zijn eigen evenement samen te stellen en bevat bepalingen voor organisatoren en deelnemers. De inhoud van het sjabloon is met de grootste zorg samengesteld door de Reglementencommissie.

Van het sjabloon zijn 2 verschijningsvormen beschikbaar: een zonder verdere toevoeging voor evenementen die gecontroleerd worden met ‘fysieke’ routecontroles en een met de toevoeging ‘app’ voor evenementen die gecontroleerd worden met ‘virtuele’ routecontroles.
Voor de samenstelling van het reglement van een evenement waarin een mix van fysieke en virtuele controles gebruikt worden kunt u de formuleringen van beide sjablonen gebruiken.
U dient het reglement van uw eigen evenement 2 maanden vóór de datum van het evemement ter goedkeuring voor te leggen aan de Reglementencommissie (reglement@NHRF.nl)

 

Hieronder kunt u versie 3.0 APP voor uw eigen reglement downloaden:


In onderstaand document staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies van het Standaard Reglement en het sjabloon beschreven.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!