Reglementen

Reglementen

Hieronder treft u de Sjablonen en het Standaard Reglement Organisatoren (SRO) aan die met ingang van 1 maart 2024 van toepassing zijn.


Het “Standaard Reglement Organisatoren Historische Regelmatigheidsritten” van de NHRF bestaat uit bepalingen voor bij de NHRF aangesloten organisatoren van regelmatigheidsritten, waaronder het gebruik van het sjabloon.

Het Standaard Reglement Organisatoren Historische Regelmatigheidsritten versie 4.0  kunt U hier downloaden
Verschillenlijst SRO Historische Regelmatigheidsritten versie 3.2 – versie 4.0  kunt U hier downloaden 

Het sjabloon dient de organisator te gebruiken om het reglement voor zijn eigen evenement samen te stellen en bevat bepalingen voor organisatoren en deelnemers. De inhoud van het sjabloon is met de grootste zorg samengesteld door de Reglementencommissie.

Met ingang van 1 april 2024 is bijlage A van het Sjabloon (de Vrijwaringverklaring) vervangen door een vernieuwde versie, samengesteld door een commissie van deskundigen. Oogmerk van de nieuwe Vrijwaringverklaring is het vergroten van de leesbaarheid voor deelnemers en een betere bescherming van organisatoren. De eenzijdige afwijzing van elke verantwoordelijkheid, zoals verwoord in de oude verklaring, gaat de organisator niet helpen in de rechtszaal (mocht het zover komen). De huidige formulering geeft aan dat de organisator hooguit aansprakelijk gesteld kan worden voor een bedrag gelijk aan het door de equipe betaald inschrijfgeld.  

Van het sjabloon zijn 2 verschijningsvormen beschikbaar: een zonder verdere toevoeging voor evenementen die gecontroleerd worden met ‘fysieke’ routecontroles en een met de toevoeging ‘app’ voor evenementen die gecontroleerd worden met ‘virtuele’ routecontroles.
Voor de samenstelling van het reglement van een evenement waarin een mix van fysieke en virtuele controles gebruikt worden kunt u de formuleringen van beide sjablonen gebruiken.
U dient het reglement van uw eigen evenement 2 maanden vóór de datum van het evemement ter goedkeuring voor te leggen aan de Reglementencommissie (reglement@NHRF.nl)

Hieronder kunt u versie 4.1.1 APP voor uw eigen reglement downloaden:


In onderstaand document staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige versies van het Standaard Reglement en het sjabloon beschreven.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!