Verzekeringen NHRF

Verzekeringen NHRF

Verzekeringen een noodzakelijk kwaad maar een zaak wat vooral goed geregeld moet zijn. En dat begint bij u als deelnemer aan een van onze ritten. U bent volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) verplicht uw auto te verzekeren. En kijkt u dan ook goed naar de verzekeringsvoorwaarden. Staan hier beperkingen in, zoals:

    • mag u regelmatigheidsritten rijden?
    • mogen die alleen in Nederland worden gereden?
    • mogen die niet langer zijn dan 250km?
    • mag uw zoon van 18 jaar rijden of geldt de polis vanaf 23 jaar?

Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.

Dan verplichten de lokale Overheden de Organisatoren van onze ritten, voor afgifte van een vergunning, een secundaire WAM polis af te sluiten. De reden hiervan is, als de deelnemer zijn verzekering niet op orde heeft en deze niet uitbetaald, dan wordt de Organisator hierop aangesproken.

De NHRF heeft voor al zijn aangesloten leden (via Profin ) hiervoor een polis afgesloten bij Marsh verzekeringen.

Is alles nu helemaal gedekt? Nee, er zijn uitzonderingen;

      • als u uw auto helemaal niet verzekerd heeft dan vervalt de dekking van de secundaire polis en krijgt u de rekening gepresenteerd.
      • schade en gevolgschade tussen voertuigen van deelnemers onderling valt ook niet onder deze secundaire polis! Hiervoor bent u dus geheel afhankelijk van uw eigen WAM verzekering!
      • schade aan bestrating en wegdek is ook uitgezonderd van de secundaire polis.
      • en schade aan circuits, zoals gras , tribunes, baanafscheidingen, hekken en dergelijke.


Dit is slechts een verkorte weergave; de tekst van de polis is bindend.

Wij behartigen de belangen van de aangesloten organisatoren en van historische rallyrijders!